Kategórie: Listy Redakcii

Podľa knihy

Hoci je pravda, že policajný zbor nepristupoval ku kríze strategicky, musíme si uvedomiť aj skutočnosť...

List redaktorovi: Vytváranie trhliny

V Kašmíre sa dokonca aj dnes uznáva súfijská tradícia, v ktorej sa moslimský askéta stáva Nund Rishi a hinduistický básnik je uznávaný ako Lal Ded alebo Lalla Arifa. Ale vo všetkých častiach Indie – nielen v Kašmíre – sa zdroje čerpané z kompozitného dedičstva používajú na vytváranie rozporov medzi komunitami.